Kies bovenaan in het menu uw taal - Choose your language in the menu above

 


Welkom op de website van vzw " Neptune -WWII Living History & Remembrance Group" België

 

Operation Neptune is, zoals onze volledige naam doet vermoeden, een vereniging waar mensen bij elkaar komen die met een zelfde toewijding en interesse, geallieerde items, uniformen, voertuigen en vooral kennis verzamelen uit de periode van WOII. 

Eén van onze hoofddoelen is het eren van veteranen die voor onze vrijheid hebben gevochten tijdens WOII en het herdenken van historische feiten uit deze periode. 

Een ander hoofddoel is om deze uitbeeldingen zo authentiek mogelijk weer te geven op historische events. De nadruk ligt binnen onze vereniging niet op de voertuigen, maar op het algehele beeld van de "levende geschiedenis" die wordt uitgebeeld.


Welcome to the website of non-profit organization "Operation Neptune -WWII Living History & Remembrance Group" Belgium

 

Operation Neptune, as our full name suggests, is an association where people come together with the same dedication and interest to collect, allied items, uniforms, vehicles and especially knowledge from the period of WWII.

One of our main goals is to honor veterans who fought for our freedom during WWII and the commemoration of historical events from that period.

Another objective is to present our displays as authentic as possible on historical events. In our association, the emphasis lies  not on the vehicles, but on the overall presentation of the "living history" which is depicted.

 Onze sponsors - Our sponsorsOperation Neptune is lid van /is member of: